ZAPYTAJ O RADĘ

Odpowiedzi na pytania organizacji:


zadaj pytanie: tel. 661095962 lub e-mail:fundacja.cedr@op.pl


Członek zarządu złożył rezygnację. Kiedy zmiana w KRS?

(więcej…)


Jaka informacja powinna pojawić się na środkach promocyjnych akcji 1%, gdy te środki nie są finansowane z odpisów 1%?

(więcej…)


Kiedy wybrany nowy zarząd jest uprawniony do reprezentowania organizacji?

(więcej…)


Zebranie założycielskie naszego stowarzyszenia odbyło się w 2011 r. i wtedy dokonano wyboru organów, ale wpis do KRS uzyskaliśmy kilka miesięcy później, już w roku 2012. Kiedy mają się odbyć wybory, w rocznicę założycielskiego czy w rocznicę wpisu?

(więcej…)


Czy nasza fundacja może wykorzystać przekazany nam przez urząd skarbowy wykaz osób odpisujących 1% do oficjalnych podziękowań?

(więcej…)


Czy nasz uczniowski klub sportowy zarejestrowany w ewidencji starosty będzie mógł się przekształcić w stowarzyszenie zarejestrowane w KRS zgodnie z nowym Prawem o stowarzyszeniach?

(więcej…)


Czy organizacja może podpisać umowę z wolontariuszem na czas nieokreślony i czy pociąga to za sobą obowiązek ubezpieczania wolontariusza?

(więcej…)


Czy nasza organizacja może przyjmować nawiązki sądowe? Jakie warunki musimy spełnić?

(więcej…)


Strona dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich