Usługi

 


BEZPŁATNE USŁUGI KSIĘGOWE – zlecanie wykonania usługi w zakresie:
– prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie odpowiednich dokumentów księgowych, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, a także prowadzenie UEPiK
– sporządzania polityki rachunkowości wraz z planem kont
– sporządzenia sprawozdań finansowych
– księgowania grantu/dotacji
– spraw kadrowych w organizacji

CAL współpracuje z księgowym: Jarosławem Kliminowskim (Włoszczowa)


Zamówienia na usługi prosimy składać w biurze CAL osobiście lub telefonicznie pod nr 661095962
lub mailowo: biuro@calcedr.pl

Strona dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich