Inicjatywa lokalna

FIO 2018-2019 zadanie publiczne „Centrum Aktywności Lokalnej – wzmocnienie usamodzielniania się i rozwoju instytucjonalnego małych organizacji wiejskich i małomiasteczkowych” realizowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Działanie IV. Promocja współpracy lokalnych NGO i wspólnych inicjatyw

2018 – wypracowanie inicjatywy wspólnego uczczenia 100. rocznicy odzyskania niepodległości:

warsztaty współpracy: I warsztaty, II warsztaty, III warsztaty, IV warsztaty

Relacja ze wspólnego wydarzenia „A to Polska właśnie – włoszczowskie organizacje dla Niepodległej” – artykuł na stronie

FOTOREPORTAŻ z wydarzenia „A to Polska właśnie”

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH INICJATYWY LOKALNEJ W POPRZEDNICH LATACH:

POWIAT WŁOSZCZOWSKI
GMINA KRASOCIN:

INICJATYWA MIESZKAŃCÓW WSI WYSTĘPY

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

CIEKAWE PROJEKTY Z INICJATYW ODDOLNYCH:

 

NIEZNANOWICE.PL:

Najpierw był pomysł na wspólne miejsce spotkań, którego we wsi brakowało > zawiązanie stowarzyszenia > nawiązanie współpracy z gminą > zakup działki przez gminę i przekazanie jej w użytkowanie stowarzyszeniu > projekt budowy świetlicy > pozyskanie środków z PROW > pomoc gminy w zabezpieczeniu środków na realizację > budowa, w którą od początku angażują swoje siły mieszkańcy  ZOBACZ PRACĘ   

ZOBACZ EFEKTY 1

ZOBACZ EFEKTY 2

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Udostępniamy miejsce na tej stronie dla organizacji pozarządowych
z powiatu włoszczowskiego i jędrzejowskiego, które wspieramy.
Prosimy o przesyłanie informacji na temat organizacji,
które chcieliby Państwo opublikować na tej stronie lub w informatorze.

Informacje wraz ze zdjęciami można przesyłać na:  fundacja.cedr@op.pl

Strona dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich