Doradztwo

Centrum Aktywności Lokalnej proponuje organizacjom:

BEZPŁATNE DORADZTWO W SPRAWACH FORMALNOPRAWNYCH:
kwestie związane z:

– zakładaniem i prowadzeniem organizacji
– prowadzeniem działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej oraz działalności gospodarczej w NGO
– zasadami tworzenia umów
– prawem podatkowym
– prawem pracy

 


BEZPŁATNE DORADZTWO W SPRAWACH PROWADZENIA DOKUMENTACI FINANSOWEJ – kontakt osobisty, mailowy bądź telefoniczny w zakresie:
– obowiązków wynikających z prowadzenia księgowości w NGO
– opisywania dokumentów, w tym faktur, rachunków, delegacji itp.
– kwestii przygotowania rocznego sprawozdania finansowego
– obowiązków sprawozdawczych związanych z realizacją projektu

CAL współpracuje też z księgowym Jarosławem Kliminowskim


BEZPŁATNE DORADZTWO BIZNESOWE – kontakt osobisty, mailowy bądź telefoniczny w zakresie:

– pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności NGO
– ekonomizacji działań NGO
– pomocy w przygotowaniu biznesplanu i analizy finansowej dla działających NGO
– planowania strategicznego i organizacyjnego
– zarządzania zasobami ludzkimi w NGO
– kontroli kosztów i innych zagadnień finansowych
– planowania i organizacji pracy w NGO

 


BEZPŁATNY MENTORING – kontakt osobisty z mentorem podczas sesji mentorskich w zakresie:

– ustalenia ścieżki rozwoju organizacji
– dookreślenia misji i celów organizacji
– pomocy w doborze źródeł finansowania projektów realizujących statutowe zadania organizacji
– pomoc w planach rozwoju organizacji

Mentoring prowadzi prezes zarządu Fundacji CEdR Katarzyna Standerska


BEZPŁATNY INSTRUKTAŻ „PROFESJONALNE METODY I NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA” – kontakt osobisty z instruktorem, doradztwo w zakresie:

-skierowany indywidualnie do każdego zarządu i dostosowany do potrzeb danej organizacji

-prowadzony dla całego zarządu lub konkretnych osób funkcyjnych w zakresie prowadzenia dokumentacji

Instruktaż prowadzi wiceprezes zarządu Fundacji CEdR Małgorzata Bugaj

 

 

 

Zamówienia na godziny doradcze prosimy składać w biurze CAL pod nr tel. 661095962
lub mailowo: biuro@calcedr.pl

Strona dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich