Misja

Motto:
Wielki świat jest tam, gdzie ja jestem                                                                                                                   
Stanisław Tym
Wierzymy, że w naszym małym lokalnym świecie mogą się dziać wielkie sprawy.
Do tego niezbędny jest społeczny potencjał
budowany z zaangażowania, wiedzy i doświadczenia wielu ludzi.
MISJĄ fundacji jest stwarzanie okazji do rozwoju tego potencjału:
– rozwoju młodych, bo ich wiedza i umiejętności to inwestycja w przyszłość
– rozwoju organizacji, które mogą mieć wielką siłę wprowadzania inicjatyw społecznych w czyn
– rozwoju osobistego każdego pojedynczego mieszkańca naszego regionu,bo każdy z nas jest cząstką, od której bardzo zależy ostateczna wartość społeczeństwa
– rozwoju współpracy różnych środowisk,
bo współpraca przynosi większy skutek niż działanie w pojedynkę
JAK TO ZROBIMY?
Poprzez działania w  naszych najważniejszych programach:
CAL Centrum Aktywności Lokalnej (biuro wsparcia dla organizacji pozarządowych i inicjatyw społecznych)
MAKS – Młodzieżowa Akademia Kompetencji Społecznych
A my czytamy! program promocji czytelnictwa wśród mieszkańców gminy Włoszczowa, bo czytanie jest podstawą rozwoju
SAS – Strefa Aktywnych Seniorów – program wspierania aktywności osób starszych 
Misja Edukacja – różnorodne formy zdobywania i pogłębiania wiedzy oraz rozwoju osobistego
dla osób w każdym wieku
Współpraca – podejmowanie wspólnych inicjatyw z podmiotami społecznymi, samorządowymi i biznesowymi
 
JUTRO TWORZYMY DZISIAJ

 

 

 

 

 

 

Strona dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich