O fundacji

Fundacja Centrum Edukacji dla Rozwoju we Włoszczowie
została zarejestrowana w styczniu 2014 r.
Celem jej jest wspieranie rozwoju lokalnego poprzez realizację projektów
w różnych obszarach pożytku publicznego → STATUT
Główną i szeroko pojętą misją jest edukacja  → MISJA
Jej założycielki tworzą zespół
oparty na uzupełniających się kompetencjach, doświadczeniach i osobowościach → ZARZĄD

Osoby i instytucje, którym też nie jest obojętna przyszłość regionu,
fundacja zaprasza do współpracy → KONTAKT

Strona dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich