Kontakt

Fundacja Centrum Edukacji dla Rozwoju

siedziba:                29-100 Włoszczowa, ul. Sosnowa 29 (adres do korespondencji)
adres biura CAL:   Włoszczowa, ul. Partyzantów 14, parter, pok. 54
tel.:                        661 095 962
mail:                      fundacja.cedr@op.pl                           INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH
KRS 0000495192

 

Osoby i firmy chcące wesprzeć realizację naszych przedsięwzięć prosimy o przekazanie środków na konto bankowe
prowadzone w Banku Spółdzielczym we Włoszczowie pod nr 89 8525 0002 0000 0010 7640 0001
tytułem „darowizna na cele statutowe – …” z ewentualnym podaniem celu szczegółowego związanego z konkretnymi działaniami

wizytówka 1%

 

Strona dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich