Zrealizowane projekty

Strefa Aktywnych Seniorów w ramach ASOS 2019

Fundacja CEdR zakończyła pod koniec grudnia realizację projektu Strefa Aktywnych Seniorów, finansowanego przez MRPiPS w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych. W projekcie Strefa Aktywnych Seniorów wzięło udział ponad 160 osób z pięciu gmin. Od maja do grudnia fundacja przeprowadziła zajęcia – łącznie 200 godzin – w 10 grupach tematycznych, w tym: komputerowej, dwóch […]

Czytaj więcej »

I wydanie wspomnień Edmunda Wierusz-Kowalskiego

Fundacja CEdR miała zaszczyt wziąć udział w niecodziennym przedsięwzięciu, utrwaleniu i upowszechnieniu autentycznych, niezwykle cennych wspomnień powstańca styczniowego z okolic Radkowa w powiecie włoszczowskim. Zadanie polegało na odczytaniu i rejestracji elektronicznej rękopisu, który został odnaleziony w Bibliotece Jagiellońskiej, poddaniu redakcji merytorycznej i redakcji językowej (niezakładającej dużej ingerencji w tekst źródłowy, który tego nie wymaga) oraz […]

Czytaj więcej »

A my czytamy 2018

W ramach zadania publicznego W 2018 roku w ramach „A my czytamy – organizacja spotkań literackich upowszechniających czytelnictwo wśród mieszkańców Gminy Włoszczowa”, realizowanego we współpracy z Biblioteką Publiczną, współfinansowanego ze środków Gminy Włoszczowa, Fundacja CEdR przeprowadziła cykl spotkań z pisarzami dla dzieci i młodzieży.   W poniedziałek 11 czerwca o godz, 11 klasy czwarte (49 […]

Czytaj więcej »

III Włoszczowski Rajd Wędrowny „Łajza” 2018

W niedzielę 20 maja Nieformalny Włoszczowski Klub Turystyki Wędrownej „Łajza” wspólnie z Fundacją CEdR obchodził 20-lecie województwa na świętokrzyskim szlaku. 50 osób, mieszkańców powiatu włoszczowskiego i jędrzejowskiego, wyruszyło z przewodnikiem Michałem Piorunem na trasę: spod Klonówki, przez Diabelski Kamień, przełom Lubrzanki, Radostową, Wymyśloną, Kraiński Grzbiet, aż do Krajna. Na tym szlaku turystom towarzyszyły przepiękne widoki, […]

Czytaj więcej »

Centrum Aktywności Lokalnej

30 listopada 2017 zakończyliśmy zadanie publiczne „Centrum Aktywności Lokalnej – program wzmocnienia NGO i rozwoju partycypacji obywatelskiej w ośrodkach wiejskich i małomiasteczkowych”, realizowane w partnerstwie z Gminą Sędziszów i Gminą Włoszczowa, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Celem zadania było wzmocnienie trzeciego sektora w powiecie włoszczowskim […]

Czytaj więcej »

A my czytamy 2017

Fundacja zrealizowała zadanie publiczne pn. „A my czytamy – organizacja spotkań literackich upowszechniających czytelnictwo wśród mieszkańców Gminy Włoszczowa”. W ramach zadania przeprowadziliśmy spotkanie z Wojciechem Jagielskim, dziennikarzem i reportażystą, wieloletnim korespondentem wojennym. Prawie stuosobowa publiczność zgromadziła się 20 września w Bibliotece Publicznej we Włoszczowie na spotkaniu autorskim Wojciecha Jagielskiego. Ten wybitny polski reportażysta, znawca problematyki […]

Czytaj więcej »

A my czytamy 2016

Fundacja Centrum Edukacji dla Rozwoju zakończyła realizację zadania publicznego pn. „A my czytamy” – organizacja spotkań literackich upowszechniających czytelnictwo i działań promujących Bibliotekę Publiczną we Włoszczowie, realizowanego od 1 kwietnia do 15 grudnia 2016 r., przy wsparciu finansowym Gminy Włoszczowa.

Czytaj więcej »

Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze powiatu włoszczowskiego

Od 1 kwietnia do 15 października fundacja realizowała zadanie pn.: „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze powiatu włoszczowskiego w edukacji regionalnej – warsztaty dla nauczycieli i organizacji pozarządowych pracujących z dziećmi i młodzieżą”, przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Dotacja – 1500 zł, wkład finansowy własny – 200 zł, wkład pracy wolontariackiej – 180 zł.

Czytaj więcej »

Strona dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich