Zakończyliśmy cykl wykładów w Akademii Aktywnego Seniora

W poniedziałek 18 listopada zakończyliśmy cykl 9 interaktywnych wykładów w Akademii Aktywnego Seniora. Spotkania odbywały się w pięciu gminach powiatu włoszczowskiego. Wykłady dotyczyły trzech zagadnień:

  1. Wolontariusz 60+ – nowe możliwości samorealizacji
  2.  Partycypacja społeczna i publiczna osób starszych
  3.  Projekt UTW – podstawy tworzenia uniwersytetów senioralnych

Seniorzy licznie brali udział w spotkaniach z Moniką Makowiecką ze Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Warszawie i wspaniale angażowali się w proponowane zadania warsztatowe. Powstały diagnozy sytuacji najstarszych mieszkańców gmin, mapy potrzeb i baza pomysłów na działanie i poprawę komfortu życia seniorów.

W całym projekcie Strefa Aktywnych Seniorów uczestniczy ponad 160 osób z gmin: Krasocin, Moskorzew, Radków, Secemin, Włoszczowa, a w samych wykładach wzięło udział ponad 140.

Akademia Aktywnego Seniora to jedno z działań prowadzonych w ramach projektu „Strefa Aktywnych Seniorów” realizowanego przez Fundację CEdR ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu ASOS.

Dziękujemy za pomoc organizacyjną w przeprowadzeniu wykładów i udostępnienie sal: Bibliotece Publicznej we Włoszczowie, Gminnej Bibliotece Publicznej w Seceminie, GOPS i Gminnej Bibliotece Publicznej w Radkowie, Wiejskiemu Centrum Kulturalno-Turystycznemu w Moskorzewie oraz Klubowi Seniorów w Krasocinie. Wójtowi Gminy Radków dziękujemy za zorganizowanie dowozu seniorów na miejsce wykładu.

20191004_110212

20191004_130438

20191004_130444

20191004_130505_HDR

20191004_163314

20191004_163340

IMG_20191004_151459_BURST001_COVER

IMG_20191025_111126_BURST002

IMG_20191025_120753_BURST001_COVER

IMG_20191025_140928_BURST001_COVER

IMG_20191025_142152_BURST002

IMG_20191108_103556_BURST001_COVER

IMG_20191025_120753_BURST001_COVER

IMG_20191108_103606_BURST001_COVER

IMG_20191108_103616_BURST001_COVER

IMG_20191108_103625_BURST001_COVER

IMG_20191108_104337_BURST001_COVER

IMG_20191108_121432_BURST001_COVER

IMG_20191108_150201_BURST001_COVER

IMG_20191115_100951_BURST001_COVER

IMG_20191115_101755_BURST001_COVER

IMG_20191115_123027_BURST001_COVER

IMG_20191115_150819_BURST001_COVER

IMG_20191115_151227_BURST001_COVER

IMG_20191115_154328_BURST001_COVER

IMG_20191118_162111_BURST001_COVER

IMG_20191118_162131_BURST001_COVER

IMG_20191118_180924_BURST001_COVER

IMG_20191118_180930_BURST001_COVER