Młodzi liderzy OSP w gminie Moskorzew

W sobotę 16 listopada zakończyło się dwudniowe szkolenie „Młody lider NGO”, które dla 12-osobowej grupy druhów z OSP w Mękarzowie i OSP w Chlewskiej Woli zorganizowała Fundacja CEdR. Szkolenie poprowadziła Monika Makowiecka ze Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Warszawie.

„Szkolenie Młody Lider zdecydowanie poprawiło moją pewność siebie i samoocenę, wzbudziło chęć do działania. W imieniu wszystkich osób odbywających szkolenie serdecznie dziękujemy, wielu rzeczy się nauczyliśmy…” – takie słowa z ankiet podsumowujących szkolenie najlepiej oddają sens pracy z młodymi ludźmi, którzy wkrótce mają się stać liderami swoich organizacji.

Fundacja CEdR serdecznie dziękuje Zarządowi OSP w Mękarzowie za pomoc organizacyjną i udostępnienie budynku strażnicy do przeprowadzenia dwudniowego szkolenia. Zarządowi OSP w Chlewskiej Woli dziękujemy za dowóz młodych druhów na szkolenie.

Szkolenie Młody Lider NGO to działanie przeprowadzone w ramach projektu „Centrum Aktywności Lokalnej – wzmocnienie usamodzielniania się i rozwoju instytucjonalnego małych organizacji wiejskich i małomiasteczkowych” realizowanego przez Fundację CEdR ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Programie FIO.

 

ML NGO Mękarzów 1

ML NGO Mękarzów 2

ML NGO Mękarzów 3

ML NGO Mękarzów 4

ML NGO Mękarzów 8

ML NGO Mękarzów 9

ML NGO Mękarzów 10

ML NGO Mękarzów