Pierwsze wykłady w Akademii Aktywnego Seniora

We Włoszczowie i w Radkowie zainaugurowaliśmy 4 października cykl wykładów skierowanych do środowiska osób 60+ w naszym powiecie. W Akademii Aktywnego Seniora – działaniu realizowanym przez fundację w ramach zadania publicznego Strefa Aktywnych Seniorów ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – będziemy jeździć z interaktywnymi wykładami po powiecie. Tematyką spotkań jest szeroko pojęta aktywność osób starszych, m.in. partycypacja publiczna, edukacja w uniwersytetach trzeciego wieku, zaangażowanie społeczne. Pierwszy wykład we Włoszczowie i Radkowie dotyczył wolontariatu osób starszych. Cały cykl wykładów przygotowała i poprowadzi Monika Makowiecka ze Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Warszawie, organizacji, która ma wieloletnie doświadczenie w animowaniu środowisk wiejskich, w tym senioralnych.

Dziękujemy za współpracę w organizacji wykładów Bibliotece Publicznej we Włoszczowie, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radkowie, Domowi Kultury w Radkowie, a Wójtowi Gminy Radków za zorganizowanie dowozu osób starszych.

Fot. Katarzyna Standerska

w1 1

w1 2

w1 3

w1 4

w1 5

w1 6

w1 7

 

w1 9