I wydanie wspomnień Edmunda Wierusz-Kowalskiego

Plakat,-100-lecie

Fundacja CEdR miała zaszczyt wziąć udział w niecodziennym przedsięwzięciu, utrwaleniu i upowszechnieniu autentycznych, niezwykle cennych wspomnień powstańca styczniowego z okolic Radkowa w powiecie włoszczowskim. Zadanie polegało na odczytaniu i rejestracji elektronicznej rękopisu, który został odnaleziony w Bibliotece Jagiellońskiej, poddaniu redakcji merytorycznej i redakcji językowej (niezakładającej dużej ingerencji w tekst źródłowy, który tego nie wymaga) oraz wydrukowaniu w nakładzie 100 egzemplarzy (na 100-lecie Niepodległej) pierwszego wydania wartościowych pod względem historycznym i literackim wspomnień Marcina Edmunda Wierusz-Kowalskiego, który przeszedł drogę walk powstańczych w powiecie jędrzejowskim, włoszczowskim i na ziemi śląskiej (Myszków-Siewierz-Irządze), a schwytany w styczniu 1864 r. został zesłany w głąb Rosji do guberni symbirskiej, skąd wrócił po 5 latach, po ogłoszonej amnestii. Publikacja była rozdawana bezpłatnie jesienią 2018 roku, przy okazji wydarzeń kulturalnych organizowanych dla uczczenia 100 lat odzyskania niepodległości, została również przekazana do bibliotek szkolnych i publicznych na terenie powiatu włoszczowskiego.

Promocja książki odbyła się z udziałem redaktora wydania pana Adama Malickiego, który odnalazł rękopis, a następnie utrwalił go elektronicznie, opatrzył licznymi zdjęciami i materiałami źródłowymi z epoki, podczas uroczystego wieczoru „A to Polska właśnie” zorganizowano przez Fundację CEdR we współpracy z wieloma organizacjami i instytucjami. Na to wydarzenia zjechała również z różnych stron Polski i z zagranicy rodzina powstańca: wnuki, prawnuki, praprawnuki i nawet jeden prapraprawnuk.

Skromny wkład fundacji polegał na zdobyciu środków na opłacenie pierwszego wydania wspomnień, a także udziale w przygotowaniu do druku – prezes fundacji dokonała nieodpłatnie redakcji językowej publikacji.

RELACJA Z WYDARZENIA „A TO POLSKA WŁAŚNIE”

Wydanie wspomnień zostało sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, druk części egzemplarzy sfinansował także Powiat Włoszczowski.

45034023_1960592800904636_8472499379989643264_oIMG_20181030_171100_BURST001_COVERIMG_9393IMG_9444IMG_9422_MG_9459

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia: Małgorzata Bugaj, Michał Piorun