Centrum Aktywności Lokalnej

Centrum Aktywnosci Lokalnej logo

30 listopada 2017 zakończyliśmy zadanie publiczne „Centrum Aktywności Lokalnej – program wzmocnienia NGO i rozwoju partycypacji obywatelskiej w ośrodkach wiejskich i małomiasteczkowych”, realizowane w partnerstwie z Gminą Sędziszów i Gminą Włoszczowa, przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Celem zadania było wzmocnienie trzeciego sektora w powiecie włoszczowskim i jędrzejowskim poprzez udzielenie merytorycznego wsparcia organizacjom pozarządowym działającym na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich. W projekcie wzięło udział 38 organizacji i 114 osób. Projekt obejmował: doradztwo i usługi dla organizacji (księgowe, prawne, biznesowe), opiekę asystentów organizacji, szkolenia z zarządzania NGO, warsztaty współpracy międzysektorowej, przeprowadzonych było 5 szkoleń z zarządzania organizacją, 2 warsztaty współpracy międzysektorowej, powstały dwie inicjatywy oddolne.

Mimo zakończenia projektu działań CAL-a nie zawieszamy.

Organizacje nadal mogą na nas liczyć w trudnych sprawach.

img_20161205_133829_burst001_cover

IMG_20170531_155220_BURST001_COVER

ZOP 10IMG_20170711_171526_BURST002IMG_20170523_180930_BURST003

img_20161207_163440_burst0021

szkolenie SZF 4