A my czytamy 2017

plakat_spotkanie_jagielski

Fundacja zrealizowała zadanie publiczne pn. „A my czytamy – organizacja spotkań literackich upowszechniających czytelnictwo wśród mieszkańców Gminy Włoszczowa”. W ramach zadania przeprowadziliśmy spotkanie z Wojciechem Jagielskim, dziennikarzem i reportażystą, wieloletnim korespondentem wojennym.

Prawie stuosobowa publiczność zgromadziła się 20 września w Bibliotece Publicznej we Włoszczowie na spotkaniu autorskim Wojciecha Jagielskiego. Ten wybitny polski reportażysta, znawca problematyki Afryki oraz Azji Środkowej, Zakaukazia i Kaukazu, autor ważnych i mądrych książek o najtrudniejszych sprawach naszego świata, nagrodzony wieloma prestiżowymi nagrodami literackimi, w tym Nagrodą im. Ryszarda Kapuścińskiego 2015, okazał się także rewelacyjnym mówcą. Zasypany pytaniami publiczności, głównie młodzieży, obszernie opowiadał o swoich doświadczeniach korespondenta relacjonującego wydarzenia z miejsc ogarniętych konfliktami zbrojnymi, głównie Czeczenii, Gruzji i Afganistanu, o zwyczajach i kulturze krajów, które odwiedzał, a także sytuacjach niebezpiecznych, w jakich zdarzyło mu się znaleźć. Młodzi uczestnicy spotkania interesowali się także drogą, jaka doprowadziła Wojciecha Jagielskiego do zawodu reportera specjalizującego się w tej wąskiej i trudnej tematyce. Pisarz udzielił kilku cennych, chociaż niepopularnych w dzisiejszym świecie rad, chociażby tej, by najpierw starać się zdobyć jak największą wiedzę w obszarze, którym się chcą zajmować, a dopiero potem budować na tym karierę. Padły także trudne pytania, od dorosłej części publiczności, o dominujące obecnie na świecie nastroje niepewności związane ze zderzaniem się kultur Wschodu i Zachodu. Na to nie ma prostej odpowiedzi, ale autor książek o relacjach uwarunkowanych tymi różnicami receptę widzi w chęci wzajemnego poznania i próbie zrozumienia, a nie narzucaniu swoich WJ 6praw i reguł.

WJ 22WJ 19WJ 13WJ 8

WJ portret