Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze powiatu włoszczowskiego

dziedzictwo-kulturowe-cedr-kopiaOd 1 kwietnia do 15 października fundacja realizowała zadanie pn.: „Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze powiatu włoszczowskiego w edukacji regionalnej – warsztaty dla nauczycieli i organizacji pozarządowych pracujących z dziećmi i młodzieżą”, przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Dotacja – 1500 zł, wkład finansowy własny – 200 zł, wkład pracy wolontariackiej – 180 zł.

Celem zadania było podniesienie świadomości osób zajmujących się edukacją nt. walorów regionu i możliwości wykorzystania ich w organizacji ciekawych zajęć dla dzieci i młodzieży.
20 września 2016 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie odbyły się warsztaty dla nauczycieli  Wzięły w nich udział 33 osoby, nauczyciele oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Warsztaty prowadził przewodnik turystyczny Michał Piorun, przekazał istotne informacje dot. najciekawszych miejsc i sposobu realizowania przez szkoły i organizacje pozarządowe ścieżek edukacji o walorach i tradycji własnego regionu.

Efektem realizacji zadania było także przygotowanie broszury zawierającej opis kilkunastu najciekawszych miejsc naszego powiatu, która może posłużyć do późniejszego przygotowania ścieżek edukacyjnych, wycieczek, nie tylko szkolnych.

img_20160920_151228_burst001_cover

img_20160920_151303_burst001_cover

img_20160921_094649_burst001_coverimg_20160921_094711_burst001_cover