Jaka informacja powinna pojawić się na środkach promocyjnych akcji 1%, gdy te środki nie są finansowane z odpisów 1%?

PYTANIE:

W lipcu weszły nowe przepisy co do informacji o finansowaniu promocji akcji 1%. Wszędzie pojawiają się takie wiadomości, jak ta na stronie MRPiPS:

Stosownie do art. 27c ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.), promocja prowadzona przez organizację pożytku publicznego, polegająca na publicznym zachęcaniu do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, bez względu na formę dotarcia do podatnika, zawiera w szczególności informację o jej finansowaniu lub współfinansowaniu ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Nigdzie nie mówi się o przypadkach, gdy promocja finansowana jest z własnych środków organizacji, bo organizacja nie chce wydawać środków zebranych na promocję, np. całą kwotę z 1% przeznacza na konkretny cel i jeszcze do tego celu dokłada środki własne z innych źródeł (np. zakup konkretnego sprzętu).
Czy w przypadku, gdy ktoś robi nam grzeczność i za darmo wydrukuje ulotki, to na nich mamy też umieszczać informację, że są finansowane z 1%, a przecież nie są?
Czy tak jak w przypadku zbiórek publicznych jest jakiś obowiązek, żeby zbiórka 1% się samofinansowała?
ODPOWIEDŹ:
W mojej ocenie przepis art. 27c ustawy o działalności pożytku publicznego nakazuje informowanie przy okazji promowania akcji 1% o jej finansowania ze środków pochodzących z tego źródła, nie wskazuje, że organizacja powinna informować o innych źródłach finansowania takich działań. Ratio legis tego przepisu było zapewnienie w jak najszerszym zakresie przejrzystości finansów organizacji uzyskującej środki z 1% i sposobów ich wydatkowania. Jednocześnie – biorąc pod uwagę treść tego przepisu – należy uznać, że akcja zbierania 1% może być finansowana także ze środków pochodzących z tego rodzaju wpłat. Nie ma obowiązku samofinansowania się tej zbiórki (w przepisie jest przecież mowa o jej współfinansowaniu środkami pochodzącymi z 1%).
Jeżeli jednak brak jakiegokolwiek oświadczenia może budzić wątpliwości, to sugerowałabym zamieszczanie informacji o źródłach środków za każdym razem – czyli jak nie z 1%, to skąd.
.
.
Odpowiedź prawnika Agaty Szoplińskiej