Generator sprawozdań OPP już działa

Organizacje posiadające status OPP mają obowiązek publikacji sprawozdania finansowego i merytorycznego na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do 15 lipca.

Wcześniej, do 30 czerwca, sprawozdanie powinno być zatwierdzone przez wskazany statutem organ i wraz z uchwałą złożone w urzędzie skarbowym.

 

Generator sprawozdań OPP został już udostępniony na stronie:

BAZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH I MERYTORYCZNYCH OPP