Młodzieżowa Akademia Kompetencji Społecznych – Ciemiętniki 2015

plakat projekt maksZadanie pn. Młodzieżowa Akademia Kompetencji Społecznych realizowane było ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich od czerwca do grudnia 2015 r. Cykl pięciu weekendowych warsztatów obejmujących tematykę związaną z komunikacją interpersonalną, integracją i budowaniem zespołu, współpracą, rolami w grupie i społeczeństwie, wolontariatem i działaniem w organizacjach miał także za zadanie zwiększenie zaufania i wzajemnego poszanowania w zespole klasowym. Postępy grupy i efektywność programu były stale monitorowane, a wyniki opublikowane wraz z wypracowanym programem w formie broszury.

MAKS 5MAKS 39MAKS 22

FOTORELACJA