Usługi

Centrum Aktywności Lokalnej proponuje organizacjom, które zgłosiły się do udziału w zadaniu:

USŁUGI PRAWNE – zlecanie wykonania usługi w zakresie:
– przygotowywania umów o pracę, umów cywilnoprawnych, świadectw pracy, zaświadczeń
– prowadzenia ewidencji pracowniczej
– sporządzania i opiniowania pism procesowych, w tym prowadzenia postępowań administracyjnych, podatkowych oraz cywilnych, prawa pracy, podatkowego, ubezpieczeń społecznych, przygotowywania zapytań, ofert i umów cywilnoprawnych,
– przygotowania i weryfikacji regulaminów i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego działania podmiotu (statut, regulamin pracy, regulamin zatrudniania, wynagradzania itd.)

CAL współpracuje z radcami prawnymi: Agatą Szoplińską (Warszawa)
Damianem Grzegorczykiem (Kraków)


USŁUGI KSIĘGOWE – zlecanie wykonania usługi w zakresie:
– prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie odpowiednich dokumentów księgowych, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości
– sporządzania polityki rachunkowości wraz z planem kont
– sporządzenia sprawozdań finansowych
– księgowania grantu/dotacji
– spraw kadrowych w organizacji

Doradcą księgowym jest wiceprezes zarządu Fundacji CEdR – Monika Pater (Kielce)


Zamówienia na usługi prosimy składać w biurze CAL osobiście lub telefonicznie pod nr 661095962
lub mailowo: biuro@calcedr.pl

Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich