Doradztwo

Centrum Aktywności Lokalnej proponuje organizacjom, które zgłosiły się do udziału w zadaniu:

DORADZTWO PRAWNE – kontakt osobisty, mailowy bądź telefoniczny z prawnikiem w zakresie:
– kwestii prawnych związanych z zakładaniem i prowadzeniem organizacji
– działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej oraz działalności gospodarczej w NGO
– zasad tworzenia umów
– prawa podatkowego
– prawa pracy
CAL współpracuje z radcami prawnymi: Agatą Szoplińską (Warszawa),
Damianem Grzegorczykiem (Kraków)


DORADZTWO KSIĘGOWE – kontakt osobisty, mailowy bądź telefoniczny z księgową w zakresie:
– obowiązków wynikających z prowadzenia księgowości w NGO
– opisywania dokumentów, w tym faktur, rachunków, delegacji itp.
– kwestii przygotowania rocznego sprawozdania finansowego
– obowiązków sprawozdawczych związanych z realizacją projektu

Doradcą księgowym jest wiceprezes zarządu Fundacji CEdR – Monika Pater (Kielce)


DORADZTWO BIZNESOWE – kontakt osobisty, mailowy bądź telefoniczny z doradcą w zakresie:

– pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności NGO
– ekonomizacji działań NGO
– pomocy w przygotowaniu biznesplanu i analizy finansowej dla działających NGO
– planowania strategicznego i organizacyjnego
– zarządzania zasobami ludzkimi w NGO
– kontroli kosztów i innych zagadnień finansowych
– planowania i organizacji pracy w NGO

CAL współpracuje z doradcą ds. źródeł finansowania NGO – Rafałem Wąsikiem (Kraków)


MENTORING – kontakt osobisty z mentorem podczas sesji mentorskich w zakresie:

– ustalenia ścieżki rozwoju organizacji
– dookreślenia misji i celów organizacji
– pomocy w doborze źródeł finansowania projektów realizujących statutowe zadania organizacji
– pomoc w planach rozwoju organizacji

Mentorem jest prezes zarządu Fundacji CEdR – Katarzyna Standerska (Włoszczowa)


 

Zamówienia na godziny doradcze prosimy składać w biurze CAL pod nr tel. 661095962
lub mailowo: biuro@calcedr.pl
Z pytaniami i wątpliwościami można również zwracać się poprzez formularz kontaktowy w zakładce ZAPYTAJ O RADĘ (gdzie baza odpowiedzi służyć będzie jako poradnik dla organizacji)

Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich