Biuro

Centrum Aktywności Lokalnej oferuje wsparcie asystentów organizacji w zakresie:
– przygotowania formularzy do KRS wraz z załącznikami
– przygotowania dokumentacji organizacji ubiegającej się o status OPP
– przygotowania wzorów dokumentów dla bieżącej pracy organizacji
– pomocy w przygotowaniu dokumentacji realizowanych przez organizacje projektów, dotacji
– pomocy w przygotowywaniu dokumentów do księgowania
– doradztwa w kwestiach bieżącego funkcjonowania organizacji
– przygotowywania wzorów wewnętrznych instrukcji, zasad, zarządzeń, uchwał
– obsługi administracyjnej organizacji, sporządzania pism, umów
– dokonywania zgłoszeń i wyrejestrowań pracowników, zleceniobiorców do ZUS
– konsultowania realizacji i prawidłowego rozliczania wniosków o dotacje, przygotowania potrzebnych załączników

 

Asystenci organizacji:
MAŁGORZATA BUGAJ
KATARZYNA STANDERSKA

 

Informacje w sprawie wsparcia: tel. 661 095 962, mail: biuro@calcedr.pl
BIURO CAL: Włoszczowa, ul. Patyzantów 14, parter, pok. 44
czynne: pon.-pt. w godzinach pracy UG Włoszczowa
W biurze udostępniany jest także sprzęt do obsługi bieżącej działalności organizacji:
– komputer
– drukarka
– ksero
– telefon
– Internet

 

Centrum Aktywności Lokalnej rozsyła także do organizacji i osób zgłoszonych do projektu newslettery z bieżącymi informacjami dotyczącymi terminowych obowiązków, zmian przepisów, a także konkursów dla NGO.
Archiwalne numery newsletterów:

LIPIEC 2016

SIERPIEŃ 2016

WRZESIEŃ 2016

LISTOPAD 2016

GRUDZIEŃ 2016

STYCZEŃ 2017

LUTY 2017

MARZEC 2017

KWIECIEŃ 2017

CZERWIEC 2017

LIPIEC 2017

Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich