– O Projekcie

Zadanie pn. „Centrum Aktywności Lokalnej – program wzmocnienia NGO i rozwoju partycypacji obywatelskiej w ośrodkach wiejskich i małomiasteczkowych”
realizuje Fundacja Centrum Edukacji dla Rozwoju z siedzibą we Włoszczowie,
w partnerstwie z Gminą Sędziszów i Gminą Włoszczowa,
przy wsparciu finansowym Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Celem zadania jest wzmocnienie trzeciego sektora w powiecie włoszczowskim i jędrzejowskim
poprzez udzielenie merytorycznego wsparcia organizacjom pozarządowym
działającym na terenach wiejskich i miejsko-wiejskich.

Zachęcamy organizacje do skorzystania z możliwości podniesienia swego potencjału
poprzez udział w specjalistycznym doradztwie, szkoleniach i warsztatach współpracy międzysektorowej,
a także osoby indywidualne, zainteresowane różnymi formami partycypacji społecznej.
Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.

Termin realizacji zadania: 1 marca 2016 – 30 listopada 2017

Partnerzy projektu: Gmina Włoszczowa i Gmina Sędziszów

herb    herb_bez-tla_sedziszow_popr

Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich