Zarząd

Katarzyna Standerska
PREZES ZARZĄDU
 (zagadnienia formalnoprawne, projekty, promocja, mentoring dla NGO)

Małgorzata Bugaj
WICEPREZES ZARZĄDU
 (administracja, kadry, projekty, monitorowanie źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych)

Michał Piorun
CZŁONEK ZARZĄDU
 (turystyka, promocja regionu, wolontariat młodzieżowy)

Anna Adamczyk
CZŁONEK ZARZĄDU
(kultura, projekty czytelnicze)

Wiesława Prześlak
CZŁONEK ZARZĄDU
(koordynator współpracy ze środowiskiem seniorów)

***

Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniodawczym fundacji.
W radzie zasiadają: Cezary Nowak i Marcin Jędras

 

Strona dofinansowana ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich