Zarząd

Katarzyna Standerska
PREZES ZARZĄDU
 (zagadnienia formalnoprawne, projekty, promocja, mentoring dla NGO)

Małgorzata Bugaj
WICEPREZES ZARZĄDU
 (administracja, kadry, projekty, monitorowanie źródeł pozyskiwania środków zewnętrznych)

Monika Pater
WICEPREZES ZARZĄDU
 (księgowość, kadry)

Strona współfinansowana ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich