Strefa Aktywnych Seniorów w ramach Rządowego Programu ASOS

sas logoRuszyły pierwsze warsztaty w ramach projektu „Strefa Aktywnych Seniorów”, realizowanego przez Fundację Centrum Edukacji dla Rozwoju w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, finansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.  Na podstawie diagnozy potrzeb środowiska seniorów w pięciu gminach powiatu włoszczowskiego zaplanowano wiele różnorodnych aktywności, m.in.: zajęcia usprawniające na sali i na basenie, język angielski, rękodzieło, warsztaty wokalne, technologie informatyczne w życiu codziennym, warsztaty kulinarno-dekoracyjne. Odbyły się już pierwsze zajęcia z języka angielskiego i rękodzieła we Włoszczowie oraz ćwiczenia usprawniające w Seceminie, wkrótce dołączą  grupy z Krasocina, Radkowa i Moskorzewa. Dla stałych uczestników warsztatów cyklicznych przewidziane są również dodatkowo wycieczki krajoznawcze i wyjazdy do centrów kultury (teatru, filharmonii). Ponadto planowany jest także cykl wykładów dla osób zainteresowanych tematyką rozwijania aktywności osób starszych np. poprzez wolontariat, partycypację publiczną czy edukację w ramach uniwersytetów trzeciego wieku. Wykłady będą organizowane w kilku gminach na terenie powiatu włoszczowskiego i będą miały charakter otwarty, każda zainteresowana osoba będzie mogła na nie przyjść, bez konieczności wypełniania dokumentów udziału w projekcie.

Fundacja dziękuje za pomoc organizacyjną władzom gminnym, Bibliotece Publicznej we Włoszczowie oraz Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Radkowie, a także organizacjom i środowiskom seniorskim, które miały duży wpływ na kształt projektu.

Zadanie „Strefa Aktywnych Seniorów” realizowane będzie do końca 2019 roku.

Zdjęcia: Małgorzata Bugaj

angielski 1angielski 2angielski 3angielski 4angielski 5angielski 6kondycyjne 1kondycyjne 2kondycyjne 3