CAL po kampanii SPRAWOZDANIA I CITY

slajd twoje pismo do urzędu25 podpisanych w terminie ustawowym sprawozdań i ponad 50 wysłanych CIT-ów – dzięki Waszej i naszej determinacji to się udało! Wprawdzie termin składania CIT-8 przesunięto małym organizacjom do końca października, ale sprawozdania finansowe trzeba było podpisać elektronicznie do 31 marca (zgodnie z ustawą o rachunkowości, tutaj ministerstwo nie wprowadziło zmian).

Nie było łatwo. Przez biuro CAL przewinęło się w ciągu 1,5 miesiąca ponad 100 osób, którym trzeba było założyć ePUAP, a następnie z pomocą podpisu elektronicznego podpisać sprawozdanie finansowe. W niektórych przypadkach sprawozdanie podpisywały nawet osoby przebywające we Francji lub w Niemczech, bo podpisać musieli je oczywiście wszyscy członkowie zarządów. To tylko organizacje z projektu CAL, ale zgłaszały się do nas także inne organizacje, np. związkowe albo kółka rolnicze i takim podmiotom też udzielaliśmy pomocy, bo przecież trzeba sobie pomagać.

Organizacje, które zatwierdziły już sporządzone sprawozdania (zatwierdzenie musi się odbyć do 30 czerwca, ale nie czekajcie zbyt długo ze zwoływaniem walnych zebrań), w ciągu 10 dni od zatwierdzenia mają obowiązek przesłać elektronicznie sprawozdanie (to w pliku XML podpisane elektronicznie) wraz ze skanem podpisanej uchwały zatwierdzającej do urzędu skarbowego, najlepiej przez ePUAP. Oczywiście pomożemy, jeśli ktoś będzie tej pomocy w wysłaniu potrzebował.

 

Dziękujemy za współpracę i dyscyplinę w zarządach
ZESPÓŁ CAL