Szkolenie „Zarządzanie fundacją działającą na rzecz szkoły”

Na życzenie fundacji szkolnych z Włoszczowy 17 grudnia Fundacja CEdR przeprowadziła szkolenie „Zarządzanie fundacją działającą na rzecz szkoły”. Tematyka szkolenia dotyczyła prawidłowego zarządzania finansami, przestrzegania standardów działania organizacji ze statusem OPP oraz planowania działań. Profesjonalne zarządzanie organizacją pozarządową można porównać z prowadzeniem firmy o rozbudowanej strukturze działalności, z podziałem kompetencji i ciągłym poszukiwaniem nowych rozwiązań. Jeśli ludzie w organizacji podnoszą swą wiedzę, dostosowują sposób zarządzania do zmieniających się przepisów i nowych uwarunkowań, to ta organizacja ma szansę na rozwój.

Szkolenie zorganizowano w ramach zadania publicznego „Centrum Aktywności Lokalnej – wsparcie usamodzielniania się i rozwoju małych organizacji wiejskich i małomiasteczkowych” realizowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w programie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Zdjęcia: Małgorzata Bugaj

IMG_20181217_155514_BURST001_COVER

 

 

 

 

IMG_20181217_155501_BURST001_COVER

 

 

 

 

IMG_20181217_155448_BURST001_COVER