Członek zarządu złożył rezygnację. Kiedy zmiana w KRS?

PYTANIE:

Wiceprezes zrezygnował z funkcji i członkostwa w zarządzie z dniem 20.08.2016. Złożył pisemną rezygnację. Fakt ten jest odnotowany w protokole zarządu.
Czy po tym fakcie powinny być złożone zmiany do KRS, czy dopiero Walne przyjmuje taką rezygnację i wtedy składamy zmiany?

ODPOWIEDŹ:

Jeżeli chodzi o rezygnację przez członka zarządu z pełnienia funkcji, to ma ona skutek
od momentu złożenia i co do zasady sytuacja taka wymaga zgłoszenia do KRSu.
Wpis ma w tym przypadku charakter deklaratoryjny.

 

Odpowiedź prawnika Agaty Szoplińskiej