Zebranie założycielskie naszego stowarzyszenia odbyło się w 2011 r. i wtedy dokonano wyboru organów, ale wpis do KRS uzyskaliśmy kilka miesięcy później, już w roku 2012. Kiedy mają się odbyć wybory, w rocznicę założycielskiego czy w rocznicę wpisu?

Kadencja pierwszego zarządu rozpoczyna się – co do zasady – z dniem dokonania jego wyboru i kończy się z upływem okresu wskazanego w statucie organizacji.
Kadencję liczy się od dokonania wyborów, więc jeżeli na założycielskim dokonano wyborów, a kadencja jest pięcioletnia – w tym roku powinny zostać wybrane organy na kolejną kadencję.

Odpowiedź prawnika Agaty Szoplińskiej