Kiedy wybrany nowy zarząd jest uprawniony do reprezentowania organizacji?

W przypadku wyboru organów organizacji wpis wybranych członków organów do KRS ma charakter deklaratoryjny, co oznacza, że członkowie organów są uprawnieni do działania z chwilą ich wyboru, a nie wpisu do KRSu.

Odpowiedź prawnika Agaty Szoplińskiej